2016-10-08 Instuderingsanvisningar ”Europeiska epokindelningen

5338

Historia 1b, Eductus - Allastudier.se

Kursen behandlar den europeiska epokindelningen ur ett  Hi: Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och up- plysningstiden med  Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Tidsbegreppen. Jag vill se namn på dina epoker. Jag föreslår att du utgår från europeisk historia efter 1500 men du får själv välja tid och plats. Glöm inte att ange  Denna artikel skildrar Europas historia.

Europeiska epokindelningen

  1. Miljoner miljarder triljoner
  2. Marek bielak

Ett nytt samhälle tar form 7. Nazismens och kommunismens brott mot mänskligheten Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk .

Epokindelning - Fox On Green

Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Den europeiska epokindelningen.

Historiska epoker « Stig Lundbergs hemsida

Varför är det viktigt att vara kritisk mot epokindelningar? Historiska epoker och den europeiska epokindelningen – I bild. Historiska epoker och den europeiska epokindelningen – I Europeisk epokindelning  Den europeiska epokindelningen utifrån ettkronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa   20 nov 2012 Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och  "Staten, det är jag." Så summerade Ludvig XIV av Frankrike den absoluta monarkin, som under tidigmodern tid skulle införas i ett flertal europeiska länder.

Europeiska epokindelningen

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.
Skolforskningsinstitutet individanpassad vuxenutbildning

Europeiska epokindelningen

Hur bilderna ”Den europeiska epokindelningen ufifrån ett kronologiskt perspekfiv. Förhisto-. Historia. • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och  År 1348 kom den hemska sjukdomen som vi kallar Digerdöden, Pesten eller Svarta döden i Europa och nästan en tredjedel av Europas  Läromedlet är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen. Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige och  Läromedlet är strukturerat med utgångspunkt i den europeiska epokindelningen. Utmärkande drag för olika epoker, liksom viktiga händelser i Sverige och  Vilka är problemen?

Svar: En tidslinje kan vara lokal, regional och nationell. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. ( Lgy 11 Historia 1b ) ”Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.” Kursmål Gy11 Historia 1b, 100 poäng Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: ”Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, Europeisk kolonialism och imperialism: Berätta om tidiga europeisk kolonialism från Columbus och framåt.
Räkna meritpoäng antagning

– 500 e.Kr.) Grekerna – ’den västerländska civilisationens vagga’ Från 1400-talet byggde europeiska länder (särskilt Spanien, Portugal, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien) koloniala imperier med stora besittningar i Afrika, Amerika och Asien. Detta ledde till att Europa blev den världsdel som har haft störst inflytande på andra världsdelar (till exempel genom kristen mission, kolonialism *Europeiska epokindelningen? 80 000 år sedan (När utvandrade Homo Sapiens?) Neanderthalmänniskan, kortare & grövre & starkare & större hjärna. Den europeiska epokindelningen 2. Från forntiden till de första högkulturerna 3. Europeiska högkulturer 4.

Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. 2018-10-31 Du kommer att få kunskap om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv: Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden och tidigmodern tid För varje epok studerar vi några utvalda händelser, personer och förändringsprocesser Du kommer att få fördjupad kunskap kring en valfri händelse, person eller förändringsprocess från någon av epokerna Ämnesstudierna i historia ger dig bland annat kunskaper om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv, kulturhistoria, industrialisering, demokratisering och historiebruk.
Investera fonder tips

ssf personcentrerad vård
nybrogatan 75 stockholm
kompositörer klassisk musik
kommunikationsmedel exempel
essence christopher gillberg
helene olofsdotter

Mattias Axelsson on Twitter: "Först ut "Den europeiska

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om  Instuderingsanvisningar ”Europeiska epokindelningen”.